Soolai / Tonwelt


SPL - 32 R/ 32 T

تورگاید 32 کاناله SEC با بدنه فلزی کوچکترین گیرنده ساخته شده برای سیستمهای تورگاید با ابعاد 14 42 69 میلیمتر دارای ...