DCS 6000 Series


CU 6011 / CU 6005

- واحد مرکزی سیستم کنفرانس، ترجمه و رأی گیری فول دیجیتال تحت شبکه DCS-LAN - مرکز CU 6011 دارای 4 خروجی 125 ...

DC 6990 P

  - پیشرفته ترین یونیت کنفرانس در جهان- یونیت کنفرانس رومیزی فول دیجیتال تحت شبکه و قابل استفاده به ...

DM 6680 P

 - یونیت کنفرانس رومیزی فول دیجیتال تحت شبکه مخصوص شرکت کنندگان و تحت شبکه DCS-LAN با امکان کنفرانس، ترجمه، ...

DC 6190 P

        - یونیت کنفرانس رومیزی فول دیجیتال تحت شبکه و قابل استفاده به ...

DC 6120 P

    - یونیت کنفرانس رومیزی فول دیجیتال تحت شبکه و قابل استفاده به عنوان رئیس جلسه یا شرکت کننده ...

DM 6940 F

- یونیت کنفرانس پارلمانی توکار فول دیجیتال تحت شبکه مخصوص سالنهای کنفرانس مجلس نمایندگان-  تحت شبکه DCS-LAN ...

CM 6660 F / DM 6660 F

        - یونیت کنفرانس توکار فول دیجیتال تحت شبکه مخصوص ریاست (CM 6660 F) و ...

CM 6588 F / DM 6588 F

- یونیت کنفرانس توکار فول دیجیتال تحت شبکه  برای دسته صندلی مخصوص ریاست (CM 6588 F) و مخصوص شرکت کنندگان (DM ...

DM 6510 F

- یونیت کنفرانس توکار فول دیجیتال تحت شبکه مخصوص شرکت کنندگان (DM 6510 F)  - امکان انتخاب میکروفون قابل ...

CS 6032 FV / CS 6032 FH

- یونیت انتخاب زبان توکار فول دیجیتال تحت شبکه  برای ریاست و شرکت کنندگان با  طرح افقی (CS 6032 ...

PS 6000 / EX 6010

- منبع تغذیه 125 وات برای سیستم کنفرانس، ترجمه و رأی گیری فول دیجیتال تحت شبکه - مناسب برای جبران افت کابل در ...

JB 6004 / RP 6004

- توزیع کننده سیستم کنفرانس، ترجمه و رأی گیری فول دیجیتال تحت شبکه- دارای یک ورودی شبکه DCS-LAN و 4 خروجی ...

IS 6132 P

- واحد مترجمین سیستم کنفرانس، ترجمه و رأی گیری فول دیجیتال تحت شبکه - قابلیت ترجمه تا 31 زبان و یک زبان اصلی ...

DH 6021

- هدفون استریو برای شرکت کنندگان و مترجمین سیستم ترجمه - دارای گوشی های چرخشی برای نگهداری و انبارش آسان

IH 9000

- هدست برای مترجمین (هدفون مجهز به میکروفون)- دارای گوشیهای چرخشی برای نگهداری و انبارش آسان