دوربین های کنفرانس

پیشرفته ترین دوربین های مخصوص سال های کنفراس سونی و پاناسونیک با کیفیت HD  قابل ارائه می باشد

سونی

دوربین های مخصوص سالن های کنفرانس ، یا کیفیت و تنوع و با توجه به نیاز مشتری ، قابل ارائه می باشد .

پاناسونیک

دوربین های مخصوص سالن های کنفرانس ، یا کیفیت و تنوع و با توجه به نیاز مشتری ، قابل ارائه می باشد .