SW 6000


توضيحات

( مخصوص سیستم کنفرانس، ترجمه و رأی گیری فول دیجیتال تحت شبکه سری DCS 6000 )
- SW 6000  نرم افزار پایه برای سرور و انجام تنظیمات فنی سیستم
-  SW 6005  نرم افزار مدیریت کنفرانس (CAA) برای انجام تنظیمات مدیریتی جلسات کنفرانس مانند لیست شرکت کنندگان، پارامترهای رأی گیری، چیدمان صندلیها و تجهیزات و غیره
- SW 6008  نرم افزار تنظیمات سیستم برای کاربر (CUA)
- SW 6010  نرم افزار کنترل میکروفون یونیتهای کنفرانس
- SW 6012  نرم افزار کنترل و تنظیم فهرست برنامه های جلسه
- SW 6015  نرم افزار تبادل پیغام بین شرکت کنندگان، اپراتور و مترجمین
- SW 6018  نرم افزار نمایش نحوه توزیع تصاویر بر روی دیسپلی های مختلف در سطح سالن
- SW 6020  نرم افزار بانک اطلاعاتی مشخصات شرکت کنندگان
- SW 6032 نرم افزار کنترل ترجمه جهت انجام تنظیمات واحدهای مترجمین از طریق کامپیوتر و اطلاع از وضعیت تنظیمات واحد مترجمین حین اجرای مراسم
- SW 6050  نرم افزار صفحه چند زبانه به منظور نمایش اطلاعات شرکت کنندگان با زبانهای مختلف
- SW 6060 نرم افزار کنترل رأی گیری پارلمانی
- SW 6062  نرم افزار رأی گیری پارلمانی از طریق کامپیوترهای هر یک از شرکت کنندگان
- SW 6070  نرم افزار Login و ثبت شرکت کنندگان از طریق کارت الکترونیکی (Chip Card)
- SW 6071  نرم افزار برنامه ریزی و درج اطلاعات شرکت کنندگان در Chip Card
- SW 6080  نرم افزار کنترل چند اتاق کنفرانس بطور همزمان
- SW 6085  نرم افزار کنترل Streaming
- SW 6086  نرم افزار واسط سرویس Web
- SW 6090  نرم افزار نمایش وضعیت میکروفونها، نتایج رأی گیری و فهرست برنامه های جلسه روی دیسپلی های سالن (CDA)
- SW 6110  نرم افزار پیشرفته کنترل میکروفون یونیتهای کنفرانس (AMC)
- SW 6012  نرم افزار پیشرفته تنظیم و کنترل فهرست برنامه های جلسه (AAC)
- SW 6125  نرم افزار پیشرفته تنظیم و کنترل زمان صحبت شرکت کنندگان ASTM
- SW 6186  نرم افزار پیشرفته دریافت و ارسال مفاد جلسات از روی سیستم های اسنادی
- SW 6232  نرم افزار دسترسی و کنترل به پورت RS 232 واحد مرکزی سیستم کنفرانس جهت کنترل تجهیزات جانبی


 

SW 6000