IH 9000


توضيحات

- هدست برای مترجمین (هدفون مجهز به میکروفون)
- دارای گوشیهای چرخشی برای نگهداری و انبارش آسان
IH 9000