IS 6132 P


توضيحات

- واحد مترجمین سیستم کنفرانس، ترجمه و رأی گیری فول دیجیتال تحت شبکه
- قابلیت ترجمه تا 31 زبان و یک زبان اصلی
- دارای 2 خروجی مجزا (کانالهای B و A‌)
- امکان ترجمه از روی دیگر زبانهای ترجمه شده تا 4 زبان متوالی
- قابل استفاده با هدست (هدفون میکروفون دار) و هدفون و میکروفون مجزا از هم بطور همزمان
- مجهز به سیگنالهای صوتی برای استفاده از سیستم توسط مترجمین نابینا
- قابل کنترل از طریق نرم افزارهای سری SW 6000
IS 6132 P