AO 6004


توضيحات

- واحد خروجی 4 کاناله برای زبانهای ترجمه شده
- دارای 4 خروجی صدا با جک XLR
- دارای 2 پورت RJ 45 برای اتصال به شبکه کنفرانسینگ DCS-LAN
- قابلیت کنترل از طریق نرم افزارهای SW 6000
- امکان اتصال 20 دستگاه در یک سیستم کنفرانس بطور همزمان
- امکان استقرار دستگاه در داخل مراکز کنفرانس CU 6005 و CU 6011
AO 6004